Pravilnici i obrasci

PRAVILNIK  O REKLAMACIJI

Za ostvarivanje prava na reklamaciju treba ispuniti sledeće uslove.

1) Dostaviti lično proizvod na koji se ulaže reklamacija u neki od naših maloprodajnih objekata ili ga zapakovanog poslati brzom poštom na adresu našeg maloprodajnog objekata. U slučaju da se odnosni artikal ne predaje lično već se šalje kurirskom službom, troškove slanja snosi Kupac. 

2) Dostaviti dokaz o izvršenoj kupovini ( fiskalni račun, slip…ili bilo koji drugi pisani dokaz koji potvrđuje kupovinu proizvoda na koji se odnosi reklamacija).

3) Kupac koji ulaže reklamaciju je dužan da popuni REKLAMACIONI LIST ( bilo u radnji u kojoj podnosi zahtev za reklamaciju ili u elektronskoj formi, formular se nalazi na nasoj web stranci) i izjavi da li želi zamenu robe novom, ispravku nedostatka, umanjenje cene ili povraćaj naplaćene cene. Popunjeni reklamacioni list treba poslati na e-mail adresu: prodaja@asribolov.rs .

REKLAMACIONI LIST

4) U slučaju da je reklamacija usvojena i sporan proizvod bude poslat na servisiranje uz odobrenje kupca, Potrošac je dužan da popravljeni proizvod preuzme najkasnije u roku od 30 dana od trenutka kada je dobio obaveštenje da može preuzeti proizvod sa servisa. Nakon isteka tog perioda Prodavac ne preuzima više nikakvu odgovornost za dati proizvod.

5) Prodavac ne snosi nikakvu odgovornost za nesaobraznost robe koja je nastala zbog nepravilne upotrebe ( namernog loma ili oštećenja proizvoda, korišćenja proizvoda na neadekvatan način, oštećenja proizvoda prevelikim opterećenjem, mehaničkim udarima i sl.)

6)U slučaju da je reklamacija odbijena kupcu ostaje mogućnost da zatraži rešavanje spora vansudskim putem. Listu ovlašćenih tela za vansudsko rešavanje spora emožete naći u nastavku.

Na sve ostalo će se primenjivati odredbe ( čl 56, čl 80 ), Zakona o zaštiti potrošača Republike Srbije.

https://www.paragraf.rs/propisi/zakon_o_zastiti_potrosaca.html

https://mtt.gov.rs/tekst/sr/2306/zastita-potrosaca.php

UPUTSTVO ZA UPOTREBU RIBOLOVAČKIH ŠTAPOVA

Uputstvo za upotrebu štapova

KUPOVINA ŠTAPOVA ZA RIBOLOV PREKO WEB SAJTA

Ukoliko kupovinu obavljate preko našeg web sajta naši zaposleni će detaljno pregledati i testirati svaki štap pre slanja. U slučaju da dobijete vidno oštećen paket, niste u obavezi da primite isti, ili možete isključivo u prisustvu kurira kurirske službe a uz kontaktiranje nas za odobrenje +38162240916 – otvoriti paket kako biste utvrdili da li je štap oštećen ili ne. Ukoliko je proizvod/paket oštećen niste u obavezi da primite i platite isti.

UGOVOR O PRODAJI NA DALJINU, možete preuzeti u nastavku.

Ugovor o prodaji na daljinu TR AS NO 1 SA PROIZVODNJOM

NAPOMENA: Mole se kupci da u slučaju vidno oštećenog paketa isti odbiju da prime i nas obaveste na e-mail adresu prodaja@asribolov.rs, ili putem telefona: +38162240916

Za oštećene pakete kontaktirajte Post Express kurirsku službu koja isporučuje našu robu koji su odgovorni za svaki vid oštećenja nastala u transportu.

OBAVEŠTENJE

Potrošač ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. Jednostranim raskidom potrošač se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe. U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Cena robe biće vraćena potrošaču nakon što roba bude vraćena u sedište trgovca odakle je potrošaču i poslata. Prilikom povraćaja robe obavezno je vratiti u ispravnom i nekorišćenom stanju i originalnom neoštećenom pakavanju. Potrošač nema pravo na odustanak od ugovora ukoliko je roba korišćena, ukoliko su vidljivi tragovi korišćena u vidu ogrebotina i sl., nedostaju neki delovi proizvoda, nema fabrički isporučenog pakovanja ( futrola za štapove npr.), ukoliko roba nije u ispravnom stanju. Troškove vraćanja robe i novca snosi potrošač, sem u slučajevima kada potrošač dobije neispravan ili pogrešan artikal. Podaci koje date u ovom obrascu služe za evidentiranje izmena u prometu robe i kompanija TR AS NO 1 SA PROIZVODNJOM ih neće upotrebljavati u druge svrhe. Ukoliko se potrošač odluči na zamenu za drugi proizvod, ovo pravo može ostvariti u skladu sa uslovima kupovine istaknutim na sajtu kompanije TR AS NO 1 SA PROIZVODNJOM, www.asribolov.rs. Za pravilno ispunjavanje uslova predviđenih Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o trgovini i Zakonom o elektronskoj trgovini nadležna je Tržišna inspekcija.

OBRAZAC ZA ODUSTANAK OD UGOVORA